Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XII/101/04
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 18 marca 2004r.

w sprawie: budżetu miasta na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 i art. 40 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.109, art. 110, art.116, art.124, art.128 ust.2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. poz.1014 z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627), z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się dochody w wysokości 23.665.064,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:
a)dotacje na zadania zlecone w kwocie - 1.458.484,00
b)dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w kwocie
- 240.370,00
c)subwencje w kwocie - 8.177.299,00

§2. Ustala się wydatki w wysokości 27.608.197,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
a)wydatki bieżące w wysokości - 22.607.321,00
w tym:
wynagrodzenia w wysokości - 7.856.838,00
pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 1.755.800,00
dotacje z budżetu w wysokości - 2.075.550,00
obsługa długu w wysokości - 244.500,00
b)wydatki majątkowe w wysokości - 5.000.876,00
w tym:
inwestycyjne - 4.997.876,00

§3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.943.133,00, w tym źródła pokrycia deficytu:
kredyt krajowy -3.528.133,00
pożyczki krajowe - 415.000,00

§4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000,00.

§5. Spłaty zobowiązań długoterminowych według źródeł i kwot określa załącznik Nr 9.
W roku 2004 planowane są spłaty zobowiązań w wysokości – 827.098,00, w tym:
spłata kredytów i pożyczek – 587.598,00
spłata odsetek - 195.000,00
poręczenie - 44.500,00

§6. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę oraz wysokość nakładów inwestycyjnych – 4.997.876,00 i źródła ich sfinansowania zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§7. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości - 11.343.944,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 155.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Określa się plan przychodów w kwocie 4.494.955,00 i wydatków w kwocie 4.445.802,00 zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Określa się plan przychodów w kwocie 399.110,00 i wydatków w kwocie 399.110,00 środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§11. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 106.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§12. Ustala się dochody budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1d do niniejszej uchwały.

§13. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego w kwocie - 5.316.738,00 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§14. Ustala się wielkość dotacji nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości 121.800,00 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§15. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 1.048.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§16. Ustala się kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 256.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§17. Ustala się dotację dla instytucji kultury w wysokości - 620.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§18. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1)dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
2)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
3)zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 300.000,00.

§19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Zduński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Małgorzata Karpińska
    data publikacji: 2004-03-31 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41262
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-01-04 14:50:05