BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna:

 - art. 64a ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. ).

 - art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego  ( Dz. U. z 2012r., poz. 366 ) .

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych ( Dz. U. z 2012r. poz. 629 ).

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych ( dz. U. z 2012r., poz. 764 ).

4. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

5. Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej – Ireneusz Pawlikowski – pokój nr 18a,

tel. 56 639 23 38

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:51
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-11 11:21
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:51

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.