BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy miasta Chełmży.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej

3. Podstawa prawna: art. 7 ust.1 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z późn.zm.).

4. Wymagane dokumenty:

a/ Wniosek w sprawie wydania zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Chełmży,

b/dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną (zgodnie z art.8 ust. 2a ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

c/aktualne zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (zgodnie z art.8 ust. 1a i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

d/ Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

5. Opłaty: Wydanie zezwolenia naopróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych podlega opłacie skarbowej w wysokości 107,00 zł, na podstawie części III, ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16.07.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej, p. Krzysztof Kubera – specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, tel. 56 639-23-48, pokój nr 17

7. Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

8. Inne informacje: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 13:33
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-11 10:53
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2013-02-11 10:52

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.