BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa  usługi:  Zmiana imienia i nazwiska.

2. Nazwa  wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

 -  ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska ( Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ),

 - ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ),

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z2012 r., poz. 1282).

4.Wymagane dokumenty:

wniosek o zmianę imienia i nazwiska,

-  odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy (jeżeli osoba urodziła się poza obszarem działania USC w Chełmży),

- odpis zupełny aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo zostało zawarte poza obszarem działania USC w Chełmży),

- odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

- inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska,

- dowód osobisty (do wglądu).

5.Opłaty:   

opłata za wydanie decyzji wynosi 37,00 zł., wpłaty dokonuje się  kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta w Chełmży.  Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 14: 15, we wtorki od godz. 8:00 do godz.15:15.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Urząd Stanu Cywilnego, osoba odpowiedzialna – z-ca  kierownika Jolanta Kwiatkowska, pok. nr 11, 

tel. (56) 639 23 41,  e-mail: usc@chelmza.pl

7.Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko–Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.            

8. Inne informacje:

zmiana nazwiska małżonków rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które urodzą się z małżeństwa. Do zmiany nazwiska  lub imienia (imion) małoletniego dziecka niezbędna jest pisemna zgoda obydwojga rodziców lub zgoda Sądu Rodzinnego, chyba że jedno z rodziców jest całkowicie pozbawione praw rodzicielskich.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-20 09:32
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 11:29
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 08:34

Klauzula informacyjna

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-10 13:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-10 13:40

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.