BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  ( Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz.1264 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2012, poz.1282 ).

4. Wymagane dokumenty:

- podanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,

- dowód osobisty do wglądu,

- inne dokumenty umożliwiające wydobycie odpisów, np. pełnomocnictwa, odpisy orzeczeń

  sądowych, nakazy sądów do złożenia odpisów.

5. Opłaty:

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego  22,00 zł.,

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego   33,00 zł.,

Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na konto Urzędu Miasta. Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7,00 do godz. 14.15, wtorek od godz. 8,00 do godz.15.15.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik - Bogumiła Wilczyńska, pokój nr 11, tel. 56 639 23 41,  e-mail: usc@chelmza.pl

7. Tryb odwoławczy:

odmowa dokonania czynności następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie kierowane jest do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Inne informacje:

odpisy może otrzymać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, pełnomocnik oraz osoby, które wykażą w tym interes prawny.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:02
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-12 11:25
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 10:46

Klauzula informacyjna

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-10 13:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-10 13:40

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.