BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ), ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz.1264 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2012, poz.1282 ).

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek z uzasadnieniem o zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

- dokumenty potwierdzające powód skrócenia okresu oczekiwania do zawarcia małżeństwa,

- dowody osobiste do wglądu.

5. Opłaty:

39,00 zł. od wydanego zezwolenia. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na konto urzędu. Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 14:15, wtorek od godz. 8:00 do godz.15:15.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik – Bogumiła Wilczyńska, pokój nr 11, tel. 56 639 23 41, e-mail: usc@chelmza.pl

7. Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Toruniu w terminie 14 dni od doręczenia pisma Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego o przyczynach odmowy wydania zezwolenia, o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

8.Inne informacje:

po uzyskaniu zezwolenia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego na skrócenie terminu oczekiwania na zwarcie małżeństwa zostaje ustalony termin zawarcia małżeństwa krótszy niż miesięczny.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:08
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-15 11:23
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 10:58

Klauzula informacyjna

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-10 13:39
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-10 13:40

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.