Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (  Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ), ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U. z 2012 r., poz.1282 ).

4. Wymagane dokumenty

1. W przypadku panny i kawalera:

- odpisy skrócone aktów urodzeń (osoby urodzone poza obszarem działania USC w Chełmży),

- dokumenty stwierdzające tożsamość do wglądu.

2. W przypadku osób rozwiedzionych:

- odpisy skrócone aktów urodzeń  (osoby urodzone poza obszarem działania USC w Chełmży),

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego  rozwiązaniu lub sentencja wyroku sądu (dla osób, które ostatni związek małżeński zawierały poza obszarem działania USC w Chełmży).

- dokumenty stwierdzające tożsamość do wglądu.

3. W przypadku wdowców:

- odpisy skrócone aktów urodzeń  ( osoby urodzone poza obszarem działania USC w Chełmży ),

- odpisy skrócone aktu zgonu współmałżonka, jeżeli zgon nastąpił poza obszarem działania USC w Chełmży,

- dokumenty stwierdzające tożsamość do wglądu.

4. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

- odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia tego dokumentu,

- dokumenty stwierdzające tożsamość (paszport, karta pobytu lub inny dokument podróży czy tożsamości) do wglądu.

5. Opłaty:

84,00 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa. Wpłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na konto urzędu. Kasa czynna: poniedziałek, środa , czwartek, piątek  od godz. 7:00 do godz. 14:15, wtorek od godz. 8:00 do godz. 15:15

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Urząd Stanu Cywilnego, Kierownik – Bogumiła Wilczyńska, pokój nr 11, tel. 56 639 23 41, e-mail:   usc@chelmza.pl

7. Tryb  odwoławczy:

osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia stronom o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, może wystąpić do Sądu Rejonowego w Toruniu o rozstrzygnięcie zasadności odmowy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

8. Inne informacje:

związek małżeński może być  zawarty po upływie jednego miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa. Istnieje możliwość skrócenia miesięcznego oczekiwania lecz muszą na to wskazywać ważne udokumentowane powody.

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:14
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-15 11:28

Klauzula informacyjna

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
   data wytworzenia: 2018-10-10
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2018-10-10 13:39

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-10
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-10 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2826
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-10 13:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5146008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-14 13:58

Stopka strony