Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

1. Nazwa usługi: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

2.  Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3.  Podstawa prawna:                                                                                                     

- art. 122 ust.7 oraz ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 )                                                     

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz.278, z późn. zm.),                                      

- rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2002r. Nr 113, poz. 988 z późn. zm.),  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.  2010 r. Nr 53, poz. 311), 

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (Dz. U. 2004 r. Nr 123, poz. 1291 z póżn. zm), - kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),                                                                                                                                   

- rozporządzenie Komisji (WE) w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 str. 5).

4.  Wymagane dokumenty:                                                                              

1.dokumenty potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy, prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę);

2. w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w firmie;

3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, w celu przygotowania zawodowego - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę;

4. kopia dyplomu lub świadectwa (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika;

5. kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki) – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracodawcę;

6. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg wzoru);

7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

8. inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

9. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów przygotowania  zawodowego młodocianego pracownika (druk do pobrania), do wniosku załącza się:

- kserokopię umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego - kserokopię świadectwa ukończenia szkoły przez młodocianego,

- kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe młodocianego

- kserokopię zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu pracodawcy,

- kserokopię potwierdzającą kwalifikacje zawodowe pracodawcy,

- oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (druk do pobrania),

- formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (druk do pobrania).

5. Opłaty:

nie podlega opłacie skarbowej.

6.  Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:         

stanowisko ds. dowodów osobistych - Małgorzata Jaworska

Nr pokoju:13 ( Mały Ratusz – parter) Nr telefonu  56 639 23 46.

7. Tryb odwoławczy:                                                                                            

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne informacje:

- wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów przygotowania  zawodowego młodocianego pracownika może być przesłany pocztą lub złożony w sekretariacie,

- wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, 

- pracodawca składa wniosek w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

- brak któregokolwiek z dokumentów spowoduje, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.  

- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję.

- organ wydaje zaświadczenie o  udzielonej pomocy de minimis pracodawcy.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 10:53
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-05 13:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-05 13:49:57