BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi:  Wydanie Dowodu Osobistego dla osoby małoletniej.

2.  Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

-ustawa z dn. 10. kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. 2006 r.  Nr 139, poz.993 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U.  2009 r. Nr 47, poz.384 z późn. zm).

4.  Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- aktualne dwie fotografie z widocznym lewym profilem twarzy,

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego (akt urodzenia), w przypadku osób, które urodziły się poza terenem miasta Chełmży,

- na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany małoletniej osobie, która nie ukończyła 13-ego roku życia,                                                    

- dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-ego roku życia wniosek składają rodzice osobiście lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za  zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,                                                                                                                           

- dla osoby małoletniej, która ukończyła 13-ty rok życia wniosek składa osobiście małoletni wraz z rodzicem, bądź opiekunem prawnym.

5. Opłaty: nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. dowodów osobistych, Małgorzata Jaworska –  podinspektor,
Nr pokoju: 13 ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu 56 639 23 46.                                  

7. Tryb odwoławczy: nie przysługuje.

8. Inne informacje:  

Termin sporządzenia i wydania dowodu osobistego wynosi 1 miesiąc od złożenia wniosku. Dowód osobisty dla małoletnich odbiera rodzic, bądź opiekun prawny. W przypadku małoletnich, którzy ukończyli trzynasty rok życia istnieje możliwość odbioru dowodu osobiście bądź poprzez rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku wymiany dokumentu, po odbiór dowodu należy zgłosić się z poprzednim dowodem osobistym.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:30
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-28 09:42

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.