Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Przyznanie pomocy  materialnej dla uczniów – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich   

3. Podstawa prawna:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 90e, 90 m i 90 n  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełmży stanowiący załącznik do uchwały  Nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia  23 czerwca 2005  r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2005r. Nr 83, poz. 1575 z późn. zm.),

4. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ( druk do pobrania) składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego ( druk do pobrania) należy  złożyć nie później niż 2 miesiące od  zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku odpowiednio należy dołączyć:

-  stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów,

-  w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które uwzględnia miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia,

5. Opłaty:  nie podlega opłacie  skarbowej.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Bernadeta Langowska – specjalista ds. stypendiów
budynek przy ul, Hallera 19, pok. 2, tel. 56 675 24 69, kom: 530-099-506

7.  Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8.  Inne informacje:

czas załatwienia sprawy jest uzależniony od terminu przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc socjalną uczniom oraz kompletności złożonego wniosku.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:36
  • zmodyfikował: Paweł Zdrojewski
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-20 13:04

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-28 11:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4437
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-20 13:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5146079
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-20 14:13

Stopka strony