BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu stałego.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475).

4.  Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk " Zgłoszenie pobytu stałego" ,

-  do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu,

-  dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

5. Opłaty: 

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu:  56 675-20-17.    

7. Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.

8.   Inne informacje:

-  zameldowania się w miejscu pobytu stałego  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w  formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),  po okazaniu  przez  pełnomocnika do  wglądu  jego  dowodu  osobistego, a w uzasadnionych przypadkach  -  innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,

-   przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie  pobytu w lokalu, dokonane na druku meldunkowym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

-   zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:44
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:21

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.