BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3  miesiące.           

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  ( Dz. U. z 2012 r. poz.1475 ).

 

4.  Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk " Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" ,

- do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu,

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

5. Opłaty:

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu: 56 675-20-17.    

7. Tryb odwoławczy: 

nie przysługuje.

8. Inne informacje:

- zameldowania się w miejscu pobytu  czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a  w  uzasadnionych przypadkach  - innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,

- przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie  pobytu w lokalu, dokonane na druku meldunkowym przez właściciela lub inny   podmiot dysponujący tytułem  prawnym do lokalu,    
- zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie,

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:49
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:22

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.