Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3  miesiące.           

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

4.  Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk " Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" ,

- do wglądu dokument z którego wynika najem lub własność lokalu,

-  dowód osobisty lub paszport,

5. Opłaty:

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu: 56 675-20-17.    

7. Tryb odwoławczy: 

nie przysługuje.

8. Inne informacje:

-   obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

-   przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie  pobytu w lokalu, dokonane na druku meldunkowym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

-   zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:49
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 10:29

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-31 09:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2304
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 10:29

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5146015
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-20 14:08

Stopka strony