BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3  miesiące.           

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475).

4.  Wymagane dokumenty:

- wypełniony druk " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące",

- dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

5. Opłaty: 

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu: 56 675 20 17.     

7. Tryb odwoławczy: 

nie przysługuje.

8. Inne informacje:

- wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w  formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po  okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości,

- osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi (zgłoszenia można również dokonać przez pełnomocnika)

- zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:54
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:23

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.