BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zameldowanie w drodze decyzji  administracyjnej.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:    

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r. poz.1282 ).

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek w sprawie zameldowania.

5. Opłaty: 

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji uiszczona w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na  konto Urzędu Miasta.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu:  56 675 20 17.    

7. Tryb odwoławczy: 

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne informacje:

 w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać:
- decyzji administracyjnej o zameldowaniu,
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do zameldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 11:58
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:24

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.