Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1.  Nazwa usługi: Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:    

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn. zm. ).

4.  Wymagane dokumenty:

- wniosek w sprawie wymeldowania,

- tytuł prawny do mieszkania.

5. Opłaty: 

10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji uiszczona w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na rachunek bankowy.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu: 56 675 20 17.     

7. Tryb odwoławczy: 

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne informacje:

wniosek może być wniesiony na piśmie lub ustnie do protokołu przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu ( właściciel, najemca, wynajmujący ), z którego ma  nastąpić wymeldowanie,

-  w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia,

-  w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję, która w  zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać;

-  decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,

-  decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,

-  decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 12:03
  • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
    ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 11:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-10 11:24

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5145966
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-14 13:58

Stopka strony