BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i  unieważnionych dowodów osobistych.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:

-  art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926 z późn. zm.)

-  art. 44h ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),

-  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat ( Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz. 1298),

-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów  osobistych (Dz. U. Nr 214, poz.1353 z późn. zm.),

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz.1282).

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (druk do pobrania),

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

5. Opłaty: 

opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych w wysokości 31,00 zł uiszczona w kasie Urzędu Miasta Chełmży lub na rachunek  bankowy  nr konta 12 9486 0005 0000 2828 2000 0027.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.
Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu: (56) 675-20-17. 

7.   Tryb odwoławczy: 

stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne informacje:                   

odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 12:45
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:27
 • autor informacji: Mirosław Rostkowski
  data wytworzenia: 2018-10-04
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-04 13:47
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2018-10-04 13:47

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.