BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu czasowego  cudzoziemca.       

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:             

- art. 2, art. 4 pkt 1, art. 23-27 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1475 ).

4.  Wymagane dokumenty:

1)    druk meldunkowy  „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”            

2)   cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE do wglądu:

- wiza (a w przypadku gdy wjazd nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie posiadania wizy – dokument podróży) lub

- tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca lub

- karta pobytu lub

- zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub

- zezwolenie na osiedlenie się lub

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub

- decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu  uchodźcy w RP.

3)   cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,                      

- zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE (a w przypadku braku zaświadczenia  oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP).

4) cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE (niebędący obywatelem  państwa członkowskiego UE):

- ważny dokument podróży,

- ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

5)   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby, która potwierdziła pobyt w lokaluosobie meldującej się.

5. Opłaty: 

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.

Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu:  56  675 20 17.          

7.   Tryb odwoławczy:

nie przysługuje.

8.  Inne informacje:

Lista państw, których nie dotyczy obowiązek wizowy (zameldowanie do 90 dni):  Andora, Antigua  Barbuda, Argentyna, Australia, Barbados, Brazylia, Brunei, Chile, Chorwacja, Gwatemala, Honduras, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa Kostaryka, Lichtenstein, Malezja, Mauritius, Meksyk, Monako, Nikaragua, Norwegia, Nowa Zelandia, Panama, Paragwaj, Saint Kitts i Nevis, Salwador San Marino,  Seszele, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Urugwaj, Watykan, Wenezuela, Wyspy Bahama.

Lista państw Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr,  Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Czechy, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Słowenia, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 12:57
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:28

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.