BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Zgłoszenie pobytu stałego  cudzoziemca.       

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:             

- art. 2, art. 4 pkt 1, art. 23-27 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

-  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz  prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1475).

4. Wymagane dokumenty:

- druk meldunkowy „Zgłoszenie pobytu stałego

- potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli  taki meldunek posiadał).

- potwierdzeniezameldowania na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli poprzednie   miejsce pobytu stałego cudzoziemca znajdowało się za granicą).

do wglądu:

Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego UE:

-  karta pobytu (wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na  pobyt  rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany) lub,

-  zezwolenie na osiedlenie się lub,                

-  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub,

-  decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP lub,

-  decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

Obywatel państwa członkowskiego UE:

- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo,

 - ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

5. Opłaty: 

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.

Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu:  56)  675  20 17.           

7. Tryb odwoławczy: 

nie przysługuje.

8.  Inne Informacje:

dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu.

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 13:03
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:29

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.