Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wpis do rejestru wyborców.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

3. Podstawa prawna:    

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21 poz. 112 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych  zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z  Nr 158, poz.941).

4.  Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

- kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- pisemna deklaracja, o której mowa w art. 19 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

5. Opłaty:

nie podlega opłacie.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

stanowisko ds. ewidencji ludności Sylwia Piątkowska – inspektor.

Nr pokoju: 13  ( Mały Ratusz – parter). Nr telefonu:  56  675 20 17.   

7. Tryb odwoławczy: 

od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Toruniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w  terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

8. Inne informacje:

do rejestru wyborców wpisywani są z urzędu wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy lub stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały.  Wniosek o pis do rejestru wyborców mogą składać również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze miasta Chełmży i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-21 13:10
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-29 10:32

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-31 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2476
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-04 13:48

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150605
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-21 14:41

Stopka strony