BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r. na terenie naszego miasta funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK).

Przedmiotowy punkt zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 1 i świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 14.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Zgodnie z uchwałą nr XXII/161/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych miasta Chełmży, takie jak:

 1. opakowania z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowania wielomateriałowe, szkło;
 2. odpady zielone (skoszona trawa, liście, gałęzie);
 3. odpady wielkogabarytowe;
 4. zużyte baterie i akumulatory;
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 6. przeterminowane leki;
 7. zużyte opony;
 8. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
 9. tekstylia i odzież;
 10. chemikalia.

PSZOK nie przyjmuje takich odpadów komunalnych jak:

- zawierających azbest,
- szyby samochodowe,
- szkło zbrojone i hartowane,
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
- bioodpadów, innych niż odpady zielone (trawa, liście. gałęzie),
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót.

drukuj (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych )

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2013-07-19 13:23
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-19 14:02

« wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.