BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

Numer rachunku bankowego - Odpady komunalne

Numer rachunku bankowego, na który można wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest następujący:

90 9486 0005 0000 2828 2000 0078

UWAGA !

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne rachunki bankowe. Numery kont zostały przesłane pocztą na adres korespondencyjny właściciela nieruchomości.

Opłat można dokonywać również w kasie Urzędu Miasta Chełmży.

Właścicielem przedmiotowego rachunku jest Urząd Miasta Chełmży z siedzibą w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 2.

Z tytułu wpłaty winno jednoznacznie wynikać, kto jest płatnikiem należności (osoba wskazana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), jak również której nieruchomości dotyczy.

Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miasta Chełmży w sposób tożsamy z formą uiszczania opłat za podatek od nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zgodnej z wyliczeniem zawartym w złożonych w tut. Urzędzie deklaracjach, winna być uiszczana w terminie do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 

UWAGA !!!

Przedmiotowych wpłat należy dokonywać samoczynnie, tj. bez wezwania (decyzji, faktury).

drukuj (Numer rachunku bankowego - Odpady komunalne)

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2013-07-02 09:46
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2016-10-12 11:21

« wstecz

Redakcja

Redaguje: Małgorzata Karpińska, Biuro Rady Miejskiej, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (56) 675-22-91 w. 43 Jarosław Smyczyński, Wydział Organizacyjny, 87-140 Chełmża, ul. Hallera 2, tel. (56) 675-22-91 w. 34

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.