Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna: 

- art. 37  ust. 2 pkt  1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Dz. U z 2010 r. Nr102 , poz. poz. 651 z późn .zm.),

- ustawa  z dnia 24 czerwca 1994 r. własności lokali ( Dz. U z 2000 r. Nr 80 , poz. 903 z późn. zm.),

- uchwała Nr IV/33/07 z dnia 14 lutego 2007 r. Rady Miejskiej Chełmży w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych  oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2007 r.  Nr 29, poz. 424 i  Nr 121, poz. 1804, z 2008 r. Nr 148, poz. 2266 oraz z 2011 r. Nr 133 poz.1152 ),

- uchwała Nr IV/20/10 Rady Miejskiej Chełmży z dnia  30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miasta Chełmży ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2011 r.  Nr 8,  poz. 79 )

4. Wymagane dokumenty:

- wniosek strony o sprzedaż  lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych ( według załączonego wzoru),

- oświadczenie (według załączonego wzoru),

- załącznik: kserokopia umowy najmu.

5. Opłaty:

Nie pobiera się.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej, p. Anna Kwiatkowska inspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami, tel. 56 639-23-48, pokój nr 17.

7. Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

8. Inne informacje:

Sposób załatwienia: zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Terminy:

- zarejestrowanie i przygotowanie wniosku do realizacji –  do 14 dni,

- czynności wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzające do realizacji wniosku (wycena nieruchomości, zarządzenie Burmistrza Chełmży i podanie do publicznej wiadomości wykazu, ogłoszenie w prasie, informacja w BIP) – 90 dni,

- przygotowanie i podpisanie protokołu z rokowań stanowiącego podstawę do zawarcia umowy notarialnej kończącej realizację wniosku – do 14 dni.

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-17 11:18
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-28 13:52

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-17 11:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2380
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-04 14:36

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5146761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-20 14:13

Stopka strony