BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi:  Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna: art. 47 a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).

4. Wymagane dokumenty:

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

 Do wniosku o ustalenie numeru porządkowego należy dołączyć kopię mapy na której oznaczono budynek ( nieruchomość)  będący przedmiotem wniosku.

5. Opłaty: Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.), obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Przy składaniu wniosku należy udokumentować wniesienie opłaty skarbowej.

Nadanie numeru porządkowego dla budynku mieszkalnego jest zwolnione z opłat( art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

 Dla pozostałych budynków opłata skarbowa wynosi 17 zł.

 Na podstawie art. 7 w/w ustawy zwalnia się od opłaty skarbowej m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Hanna Zielińska – inspektor  -  Wydział Gospodarki Miejskiej

Urząd Miasta 87-140 Chełmża  ul. Gen. Józefa Hallera 2, pokój nr 17 tel. 56 639-23-59.

7. Tryb odwoławczy:  nie przysługuje.

8. Inne informacje: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-17 13:12
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-11 10:30
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-17 13:14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.