Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna:

 -  art. 29 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

 - art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm. )

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu

2) Aktualna na dzień składania wniosku mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 lub 1 : 1000 obejmująca obręb działki z lokalizacją wnioskowanego zjazdu.

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

5. Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł, za wyjątkiem opłat za zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego, które są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. )

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej – Ireneusz Pawlikowski – pokój nr 18a,

tel. 56 639 23 38

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:44
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-11 11:20

Metryka

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2205
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-05 09:16

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5049829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-26 14:20

Stopka strony