BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Jesteś tutaj:

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej.

2. Nazwa wydziału: Wydział Gospodarki Miejskiej.

3. Podstawa prawna:

 -  art. 29 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

 - art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm. )

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu

2) Aktualna na dzień składania wniosku mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500 lub 1 : 1000 obejmująca obręb działki z lokalizacją wnioskowanego zjazdu.

3) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

5. Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82,00 zł, za wyjątkiem opłat za zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego, które są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. )

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Wydział Gospodarki Miejskiej – Ireneusz Pawlikowski – pokój nr 18a,

tel. 56 639 23 38

7. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:44
  • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-11 11:20
  • opublikował: Administrator - UM Chełmża
    data publikacji: 2012-12-19 08:46

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.