Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm. ),

-  Uchwała  Nr XXXV / 258 / 18 Rady Miejskiej Chełmży z  dnia  2 sierpnia 2018 roku  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 4044 )

4. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do   spożycia w miejscu sprzedaży
2. Do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:

-pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

- szkic sytuacyjny terenu z naniesieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z ostatnim dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń ( z wyjątkiem zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Chełmży ).

5. Opłaty:

Opłatę, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1 )   43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)    43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

3)    175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odbioru zezwolenia należy dokonać osobiście z dokumentem tożsamości.

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:36
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-17 14:11

Metryka

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 08:36
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 08:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-17 14:11

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Miasta

ul. Hallera 2
87-140 Chełmża

Kontakt

tel.: + 48 (56) 675-22-91/2
fax: + 48 (56) 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
promocjaum@post.pl

Godziny Pracy Urzędu

Poniedziałek    7:00 - 15:00
Wtorek    8:00 - 16:00
Środa    7:00 - 15:00
Czwartek    7:00 - 15:00
Piątek    7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5197379
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-03-02 15:55

Stopka strony