Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.chelmza.pl

Treść strony

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
   data wytworzenia: 2022-05-06
  • opublikował: Jarosław Smyczyński
   data publikacji: 2022-05-06 11:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2022-05-06 11:31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.  

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XV/131/20 z dnia  6 maja 2020  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście

 

z a w i a d a m i a m,

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście

 

w dniach    od  19 maja    2022  r.

                    do  20 czerwca 2022 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo– 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 24 maja   2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 12 oo.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.chelmza.pl/w zakładce:  Informacje i ogłoszenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 lipca  2022 r.

           

                                                                                                                  Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                            mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.  )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2022-05-06 10:07

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XXVI/194/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera

 

z a w i a d a m i a m,

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera

 

w dniach    od  19 maja  2022  r.

                        do  20 czerwca  2022 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo– 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu  24 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 10 oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://www.bip.chelmza.pl/w zakładce:  Informacje i ogłoszenia.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 lipca 2022 r.

            Jednocześnie na podstawie art. 48 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 281 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża.

 

                                                                                                               Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                  mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2022-05-06
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2022-05-06 10:01
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:02

Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

Projekt z dnia 05.05.2022r. Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

 

 

Na    podstawie    art.  17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U . z  2021 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamiam, o  podjęciu  przez  Radę Miejską Chełmży uchwały nr  XXVI/194/21 z dnia 29 kwietnia   2021  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.

                Zainteresowani   mogą   składać  wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w  terminie   23   dni licząc od dnia ogłoszenia.

           Wnioski   należy   składać     na     piśmie     na     adres   Urzędu   Miasta       Chełmży,  ul. Gen. J.  Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail  um@chelmza.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                - mgr Jerzy Czerwiński            

                                                                                                                         

Chełmża, dnia 21 maja 2021 r.                                                                                                                              

 

 

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2021-05-21
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2021-05-21 12:13
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:23

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie odnawialnego źródła energii.

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie odnawialnego źródła energii.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2021-08-31 14:22
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-01 12:28

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii elektrycznej.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii elektrycznej.

 

Na    podstawie    art.  17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.    o planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U . z  2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam, o  podjęciu  przez  Radę Miejską Chełmży uchwały nr  XX/162//20 z dnia 6 listopada   2020  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego   miasta   Chełmża,  w zakresie odnawialnego źródła energii elektrycznej.

                Zainteresowani   mogą   składać  wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w  terminie 23  dni licząc od dnia ogłoszenia.

           Wnioski   należy   składać     na     piśmie     na     adres   Urzędu   Miasta       Chełmży,  ul. Gen. J.  Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail  um@chelmza.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                - mgr Jerzy Czerwiński            

                                                                                                                        

Chełmża, dnia 20 listopada 2020 r.                      

drukuj (Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii elektrycznej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-11-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-11-20 11:28
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-20 14:15

Załączniki - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, w zakresie lokalizacji odnawialnego źródła energii elektrycznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2021-12-01
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2021-12-01 12:02

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-09-01
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-09-01 11:48
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 12:01

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

 

 

Na podstawie art.  17 pkt 1 ustawy z dnia  27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U . z  2020 r. poz. 293 ze zm.)

zawiadamiam, o  podjęciu  przez  Radę Miejską Chełmży uchwały nr  XV/131/20 z dnia 6 maja  2020  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego   miasta   Chełmża,  dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.

                Zainteresowani   mogą   składać  wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w  terminie 23 dni licząc od dnia ogłoszenia.

           Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J.  Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail  um@chelmza.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                         Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                             Jerzy Czerwiński

                                                                                                                        

Chełmża, dnia 14 maja  2020 r.                                             

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskie Przedmieście.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-05-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-05-15 12:45

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, o  podjęciu  przez  Radę Miejską Chełmży uchwały nr  XIII/113/20 z dnia 30 stycznia 2020  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża,  dla terenu położonego przy ul. Plażowej.

                Zainteresowani   mogą   składać  wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego   
w  terminie 23 dni licząc od dnia ogłoszenia.

           Wnioski   należy   składać na piśmie na adres Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. J.  Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail  um@chelmza.pl

   Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                         Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                                             Jerzy Czerwiński

                                                                                                                        

Chełmża, dnia 11 lutego 2020 r.                                                                                          

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Plażowej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2020-02-11 13:39

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-02-07
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-02-07 13:27

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-02-05
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-02-05 12:21

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2019-01-15 11:02

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.

O B W I E SZ C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy  Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  XXXIII/244/18  z dnia 7 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy  Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w   terminie  21 dni,  licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail   um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Chełmża, dnia  18 czerwca  2018  r.

drukuj (Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 15.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2018-06-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-06-20 11:40

Obwieszczenie BM Chełmży w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. ) zawiadamiam,  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  XXXI/232/18 z dnia 19 kwietnia  2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.

         Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w   terminie   do dnia   8 czerwca 2018 r.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                                

Chełmża, dnia  25 kwietnia   2018  r.

drukuj (Obwieszczenie BM Chełmży w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Antoniego Depczyńskiego i Chełmińskie Przedmieście.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2018-04-25
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2018-04-25 14:30

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta
- część ul. Trakt.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam,  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  XXII/166/17 z dnia 22 czerwca  2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt. 

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w   terminie,   do dnia 12 sierpnia 2017 r.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                     Jerzy Czerwiński

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w północno - wschodnim rejonie miasta - część ul. Trakt.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-07-05 12:11

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN, U.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XII/92/16 z dnia 25 lutego 2016   r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN, U

 

                                                                                                       z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN,U

 

w dniach    od  24 kwietnia  2017  r.

                 do   24    maja   2017 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo – 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 9 maja  2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 10 oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  7 czerwca   2017 r.

            Jednocześnie na podstawie   art.  48  pkt  4  ustawy   z  dnia   3    października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                            mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW, MN, U.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2017-04-13
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-04-13 07:26

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr V/43/15 z dnia 21 maja  2015  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża

 

                                                           z a w i a d a m i a m

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża

 

w dniach      od  24 lutego    2017  r.

                    do  24 marca    2017 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo – 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 7 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 10 oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 kwietnia 2017 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                           mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2017-02-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2017-02-14 11:46

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr XII/92/16 z dnia 25 lutego 2016   r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Chełmińskiej,

 

                                                                                                 z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskiej

 

w dniach    od  30 września 2016  r.

                         do  31 października  2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo – 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 10 oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 listopada  2014 r.

            Jednocześnie na podstawie   art.  48  pkt  4  ustawy   z  dnia   3    października   2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego przy ul. Chełmińskiej.

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                            mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu przy ul. Chełmińskiej.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-09-20
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-20 14:55

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA   MIASTA   CHEŁMŻY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmży nr V/43/15 z dnia 21 maja  2015  r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża

 

          z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla teren położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża

 

w dniach    od  23 września 2016  r.

                    do 21 października   2016 r.

 

w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Wydziale Gospodarki Miejskiej, pokój nr 17 w godzinach od 7 oo – 15 oo  , a we wtorki od 8 oo – 16 oo.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 4 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Chełmża, ul. Gen. Józefa Hallera 2, w Sali Mieszczańskiej pokój nr 8 o godzinie 10 oo.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Chełmży z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej z adresem, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do dnia  4 listopada 2016 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Chełmży

                                                                                                           mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-14 08:48

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN.

O B W I E SZ C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam,  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  XIV/113/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w   terminie  21 dni,  licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Chełmża, dnia  6 września 2016  r.

drukuj (OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu przy ul. Gen. Józefa Hallera o symbolu planu C.11.MW,MN.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-09-07
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-09-07 14:06

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-03-18 14:10

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2016-03-18
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-03-18 14:10

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-10-09 14:23

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2015-05-28
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-05-28 10:23

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.

O B W I E SZ C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.   
o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) zawiadamiam,  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  V/42/15
z dnia 21 maja  2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w   terminie  21 dni,  licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Chełmża, dnia 25 maja 2015  r.

drukuj (Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu komunikacji drogowej – ul. Spokojna.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-05-25 13:53

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta.

O B W I E SZ C Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta.

 

 

            Na    podstawie    art.    17   pkt   1  ustawy   z   dnia   27   marca  2003 r.   
o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U . z 2015 r. , poz. 199) zawiadamiam,  o  podjęciu    przez   Radę  Miejską  Chełmży  uchwały  nr  IV/27/15
z dnia 19 marca 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Wnioski należy składać na piśmie na adres  Urzędu Miasta Chełmży,  ul. Gen. Józefa Hallera 2, 87-140 Chełmża lub na adres e-mail um@chelmza.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Chełmża, dnia 31 marca 2015 r.

drukuj (Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hanna Zielińska
  data wytworzenia: 2015-04-01
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2015-04-01 13:47
 • zmodyfikował: Małgorzata Karpińska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-01 13:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40972
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-18 07:53:22