BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA CHEŁMŻY

Odnośniki

Wyszukiwarka

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

1. Nazwa usługi: Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Nazwa wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

3. Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ),

-  uchwała nr XXXVIII/290/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Chełmży miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów,

-   uchwała nr XXXVI/285/01 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 września 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży.

4. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do   spożycia w miejscu sprzedaży
2. Do wniosku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty:

-pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,

- szkic sytuacyjny terenu z naniesieniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych,

- kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z ostatnim dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń ( z wyjątkiem zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Chełmży ).

5. Opłaty:

Opłatę, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

1 )   43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2)    43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ),

3)    175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

6. Komórka i osoba odpowiedzialna za usługę:

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Wiesława Pająk – inspektor, 

Nr pokoju:  13 ( Mały Ratusz – parter ).  Nr telefonu 56 639 23 33.

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Toruniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży w terminie 14 dni od daty  jej doręczenia.

8. Inne informacje:

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Odbioru zezwolenia należy dokonać osobiście z dokumentem tożsamości.

 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-21 10:36
 • zmodyfikował: Jarosław Smyczyński
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-07 10:01
 • opublikował: Administrator - UM Chełmża
  data publikacji: 2012-12-28 08:36
 • zmodyfikował: Administrator - UM Chełmża
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-28 08:36

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.